Nguyên tắc quản lý, cơ chế kiểm soát và sử dụng tem nhãn

  1. Quá trình quản lý, cấp và sử dụng tem nhãn tuân thủ theo các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
  2. Tem nhãn chỉ được phép sử dụng đối với các sản phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
  3. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp quyền sử dụng chịu trách nhiệm về việc gắn tem nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn.
  4. Tem nhãn được cấp là tem nhãn rời gắn lên bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận. Việc in trực tiếp tem nhãn lên bao bì sản phẩm yêu cầu phải có tem nhãn bổ sung hoặc có Giấy phép do Tổ chức chứng nhận cấp.
  5. Tem nhãn có thể được in ấn trên ấn phẩm giao dịch, biển hiệu hoặc tài liệu quảng bá chung về nhãn hiệu chứng nhận “Bánh tẻ Làng Chờ – Yên Phong – Bắc Ninh”.
  6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được cho, vay, mượn, nhượng bán, sao chép tem nhãn.
Share:

Author: admin