Hướng dẫn quy trình sản xuất Bánh tẻ làng Chờ (P1)

  1. I. Nguyên liệu sản xuất

Các nguyên liệu dùng để sản xuất Bánh tẻ Chờ bao gồm có: gạo tẻ, thịt lợn vai, hành mộc nhĩ, gia vị, lá dong.

  1. Quy trình sản xuất Bánh tẻ làng Chờ-Yên Phong-Bắc Ninh

Quy trình sản xuất Bánh tẻ Chờ có 5 bước chính (theo sơ đồ sau), cụ thể:

Sơ đồ quy trình sản xuất Bánh tẻ làng Chờ-Yên Phong-Bắc Ninh

 

 

 

 

Share:

Author: admin