Hướng dẫn quy trình sản xuất Bánh tẻ làng Chờ (B4)

Bước 4: Gói bánh (ra bột)

Lấy một lượng vừa phải bột cô đặc rồi đặt lên một hoặc hai tờ lá dong. Lấy hỗn hợp thịt đặt lên lớp bột và ấn sâu xuống để bột phủ lên thịt. Sau đó, cuốn lá ngoài của bánh theo hình dài thon rồi lấy dây cước buộc lại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *