Hồ sơ cấp tem nhãn

Hồ sơ đề nghị cấp tem nhãn bao gồm:

  1. Đơn đề nghị cấp tem nhãn theo mẫu (trong đó ghi rõ số lượng tem nhãn xin cấp).
  2. Bản sao công chứng Giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp.

Hồ sơ đề nghị cấp tem nhãn phải được gửi về Tổ chức chứng nhận theo đúng quy định.

Share:

Author: admin