LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ:

  • Email
  • Phone
    02223.860.201
  • Fax
    02223.860.201
  • Address
    Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh