TRANG CHỦ

Bánh tẻ Làng chờ

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Trọng lượng: 100g Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 25 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 25 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 20 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 20 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 30 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 30 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 5 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 5 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 15 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 15 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ

Bánh tẻ làng Chờ 10 chiếc/túi

Nguyên liệu: Gạo tẻ, thịt lợn, mộc nhĩ, hành khô, hạt nêm, nước mắm, tiêu Bánh được gói bằng lá dong, được làm chín hoàn toàn bằng hơi trong chõ, không bị thấm nước nên giữ được độ ngon và có hương vị đặc trưng. Đóng gói: 10 chiếc/túi Hạn sử dụng: 24 giờ